Home >  Downloads >  VUmeter   SiteMap
Bijgewerkt: 2018-06-24 @ 17:33
English version English version

Icoon VU-meter Icoon


Controleer uw digitale opname-niveaus!
Downloadknop

Introductie

Heeft u ooit mooie muziek opgenomen terwijl later bleek, dat alles er te hard en vervormd op stond? Nou ik wel! Daarom schreef ik dit programma, dat het opname-niveau in de gaten houdt.

Dat programma heet VUmeter. Het draait op W95/98/00/XP/NT.
VUmeter toont het opname-niveau van uw digitale audio-opnamen. De niveaus van -3dB en -10dB worden aangegeven. De schaal loopt tot -50dB.

Beschrijving

Bij het opstarten van VUmeter ziet u het hoofdvenster.
Main window
U ziet zo goed of het geluidsvolume niet te hoog is. U kunt de niveaus instellen met de Windows volume-regeling.
De interface van VUmeter is zo eenvoudig mogelijk gehouden; U kunt het teruglopen direct op langzaam of op Snel zetten. In de langzame modus zijn de peakniveaus beter vast te stellen.
Er bevindt zich slechts één knop in het venster; Knop Informatie de Informatie-knop.
Als u op deze knop klikt, verschijnt een menu met twee items:
Menu

Help
Klik op het menu-item "Help" voor eenvoudige helppagina's

Informatie
Klik op het menu-item "Informatie" voor het Informatie-venster. Daarin vindt u informatie over het programma en de auteur:
Informatie-venster

Klik op de "Auteur"-knop in het Informatie-venster om de gegevens van de auteur van VUmeter te zien. Hier vindt u ook het gironummer voor een eventuele bijdrage.

Conclusie

Het programma VUmeter is gratis. Bevalt het u, vertel het dan verder en stuur mij een kleine bijdrage voor het onderhouden van mijn Web Site!.
Tips of opmerkingen zijn steeds welkom. Stuur ze naar mij per e-mail. Verspreid VUmeter onder uw vrienden en kennissen!

Downloaden

Download het programma VUmeter nu. Het programma is gratis. U kunt het zonder risico proberen; VUmeter kan eenvoudig weer van uw computer worden verwijderd ("Start | Instellingen | Configuratiescherm | Software", scroll naar VUmeter en klik op de Toevoegen/Verwijderen-knop).
Download het programma als volgt:

Eerste manier (downloaden en installeren):
Tweede manier (downloaden en opslaan):
Gebruik deze manier als u VUmeter op meer dan een computer wilt installeren of aan vrienden of kennissen wilt geven.

Installeren

Het installeren van het programma is eveneens zeer eenvoudig. Als we aannemen, dat het gedownloade bestand in "c:\Temp" is bewaard, dan:
Volg nu de aanwijzingen van het setupprogramma om VUmeter op uw computer te installeren.