Home >  Downloads  > Reminder SiteMap
Bijgewerkt: 2018-06-24 @ 17:16
English version English version

Icon Reminder Icon


Vergeet geen afspraken meer!
Downloadknop

Introductie

Vergat u ooit op tijd een rekening te betalen ? Ik wel! Daarom schreef ik een programma, dat me op tijd waarschuwt voor belangrijke dingen, die gedaan moeten worden. Het programma begint een instelbaar aantal dagen van te voren te waarschuwen, zodat u tijd heeft om te doen wat u moet doen.

Dat programma heet Reminder, het herinnert u aan komende gebeurtenissen. Het is geschikt voor Windows95/98/00/NT/XP/Vista/7. De Demo-versie kunt u gratis downloaden en is gedurende 30 dagen volledig fuctioneel.

Registratie kost slechts € 10,-. U krijgt daarvoor een onbeperkt, volledig programma. U wordt per e-mail gewaarschuwd als er een nieuwe versie verschijnt. Geregistreerde gebruikers mogen deze onbeperkt downloaden.

Bekijk ook het PADGen picture-bestand    en het PADGen htm-bestand html-bestand.

Beschrijving

Bij het opstarten van uw computer start ook Reminder op.
Het toont komende gebeurtenissen een instelbaar aantal dagen vooraf. Ook erna wordt de gebeurtenis nog een aantal dagen getoond.
U kunt de tekst van de waarschuwing zelf aanpassen of vertalen in een andere taal.
Ook kunt u een timer instellen, zodat het programma na het opstarten een in te stellen tijd op het scherm blijft staan en zich dan afsluit.
Hoofdvenster
Teneinde de interface zo eenvoudig mogelijk te houden, worden geen menu's, maar knoppen gebruikt. Deze knoppen staan bovenaan het programmavenster. Van links naar rechts zijn het de:
Knoppen
Nieuw
Deze knop hoeft u normaal niet te gebruiken; U kunt het standaardbestand "Reminder.dat" aan al uw wensen aanpassen.
Wilt u toch een nieuw bestand aanmaken, gebruik dan deze knop "Nieuw".

Lees
Het standaardbestand van Reminder met alle Reminderdata heet "ReminderN.dat". Reminder leest dit bestand automatisch bij het opstarten. Wilt u een ander bestand inlezen, gebruik dan de knop "Lees".
Reminder onthoudt welk bestand het het laatst heeft gelezen en zal dit de volgende keer weer lezen.

Wijzig
Klik op de "Wijzigknop" en het Wijzigvenster wordt getoond. Dit venster toont een overzicht van alle waarschuwingen, die zijn ingevoerd.
Wijzigvenster
Als u nu op de ""Wijzigknop" klikt, verschijnt het Eigenschappenvenster".
Eigenschappenvenster
Hier kunt u de volgende eigenschappen van de waarschuwingen instellen:
Vertaal
Om de waarschuwingen te vertalen, klikt u op de "Woordvolgorde-knop". Nu verschijnt het Woordvolgorde-venster. Hier kunt u de delen van de tekst in de juiste volgorde zetten.
Woordvolgorde-venster
Klik daartoe op een der roze woorden. Er verschijnt een keuzelijst. Kies hieruit het goede element.
Periode
Op deze manier kan elke woordvolgorde worden gemaakt. Woorden met een "#" ervoor worden door het programma vervangen door:
#Datum = de datum van de waarschuwing
#Bericht = de waarschuwing
#Periode = de periodeduur in dagen
#Tekst1 = vrij te gebruiken
#Tekst2 = de waarschuwing
#Tekst3 = de waarschuwing
"-" is niet zichtbaar in de waarschuwing.
In het onderste deel van het venster staat een aantal voorbeelden van waarschuwingen als resultaat van uw wijzigingen.
In de standaard woordvolgorde, die meegeleverd wordt, zijn Tekst1 en Tekst2 gevuld met resp. "(" en ")" zodat de datum tussen haakjes komt te staan.
Om alle door het programma bepaalde woorden van de waarschuwing te vertalen dient u op de Vertaalknop te klikken. In dit vertaalvenster kunt u eenvoudig de woorden in uw favoriete taal vertalen. Klik op de OK-knop om het effect te controleren.
Vertaalvenster
Zoals u kunt zien kan elk woord worden vertaald. Standaard wordt de Engelse en Nederlandse vertaling meegeleverd. In sommige talen zal de woordvolgorde na vertaling moeten worden aangepast.

Bewaar
Klik op de "Bewaarknop" om de gegevens te bewaren. Deze knop werkt alleen als er iets te bewaren valt. Als u vergeet uw wijzigingen te bewaren, dan doet Reminder dat automatisch bij het verlaten van het programma.

Opties
Klikken op de "Optiesknop" doet het Optiesvenster verschijnen.
Optiesvenster
In dit venster kunt u het volgende instellen:
Informatie
Klik op de "Informatieknop" voor het Informatie-menu.
Info-menu
Dit heeft twee items:
"Help" - Klik op dit item voor de inhoud van de helppagina's
"Info" - Klik op dit item voor informatie over het programma en de auteur.
Infovenster
Klik de "Registreerknop" in het Infovenster om u te registreren.

Einde
Klik de "Eindeknop" om het programma af te sluiten. Als de gegevens zijn gewijzigd dan worden ze automatisch bewaard.

Conclusie

De demoversie van het programma Reminder is gratis beschikbaar. Als het u bevalt en langer wilt gebruiker dan de 30 dagen durend demo-periode laat u dan registreren. Voor slecht € 10,- krijgt u een volledig functioneel programma. Tevens blijft u op de hoogte van eventuele nieuwe versies. U kunt dan steeds de nieuwste versie downloaden. Het registratiebedrag maakt het mij mogelijk het programma te blijven verbeteren.
Heeft u opmerkingen of suggesties aarzel niet ze per e-mail te uiten. Geef de demo door aan uw vrienden!

Downloaden

Download het programma nu. De demo is gratis. U kunt het programma zonder risico proberen; het kan eenvoudig weer van uw computer worden verwijderd ("Start | Configuratiescherm | Software | Reminder" => Klik op de "Verwijderenknop").
Download het programma als volgt:

Eerste manier (downloaden en installeren):
Tweede manier (downloaden en opslaan):
Gebruik deze manier als u Reminder op meer dan een computer wilt installeren of aan vrienden of kennissen wilt geven.

Installatie

Installeren van het programma is eveneens zeer eenvoudig. Aangenomen, dat u het programma heeft opgeslagen in "c:\Temp":
Volg nu de aanwijzingen van het installatieprogramma om Reminder op uw computer te installeren.