Home >  Downloads > ckAEX   SiteMap
Bijgewerkt: 2014-07-15 @ 12:30

Icoon ckAEX Icoon


Toont de AEX-koers met kleine vertraging!
Downloadknop
Introductie
Het programma ckAEX is bedoeld om in een hoekje van het scherm te staan en het verloop van de AEX weer te geven met zo weinig mogelijk vertraging.

Beschrijving
Als u ckAEX opstart, dan verschijnt het hoofdvenster:
Hoofdvenster
De kleur van het woord AEX geeft aan of de koers hoger, gelijk of lager is dan de vorige slotkoers.
De kleur van de AEX-koers (478,57) geeft aan of de getoonde koers hoger, gelijk of lager is dan de vorige gedownloade koers. Is de kleur van de koers zwart, dan is er geen vorige koers bekend.

Klikken op het hoofdscherm laat de Grafiek van de DagKoers zien:
Hoofdvenster
Nogmaals klikken doet de dagkoers weer verdwijnen.
Klikken op het Vraagteken toont het informatievenster.

Het is ook mogelijk alleen de cijfers verkleind en "Altijd op Voorgrond" weer te geven. U kunt dan ckAEX in b.v. de titelbalk van de applicatie, waarin u werkt, neer zetten.
Hoofdvenster
Rechts van het vraagteken wordt aangegeven of de huidige koers zich Deze limieten kunt u instellen in het Instellingenvenster.

Rechtsklikken levert een menu:
Menu
Besluit
Het programma ckAEX wordt gratis ter beschikking gesteld. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van eventuele updates, die u steeds gratis kunt downloaden.
Heeft u opmerkingen, laat dat even weten via een e-mailtje. Deel het programma uit onder uw vrienden en kennissen!
Zegt het voort! Zegt het voort!

Downloaden
Download het programma ckAEX nu. Het programma is gratis. U kunt het programma zonder risico proberen; het kan eenvoudig weer van uw computer worden verwijderd ("Start | Instellingen | Configuratiescherm | Software", scroll naar ckAEX en klik op de Toevoegen/Verwijderen-knop).

Download het programma als volgt:

Eerste manier (downloaden en installeren)
Dit is de eenvoudigste manier: Tweede manier (downloaden en opslaan):
Gebruik deze manier als u ckAEX op meer dan een computer wilt installeren of als u de demo aan vrienden of kennissen wilt geven. Installeren
Het installeren van het programma is eveneens zeer eenvoudig. Als we aannemen, dat het gedownloade bestand in "c:\Temp" is bewaard, dan: Volg nu de aanwijzingen van het setupprogramma om ckAEX op uw computer te installeren.