Home >  Downloads > ckAEX   SiteMap
Bijgewerkt: 2017-12-10 @ 13:42

Icoon ckAEX Icoon


Toont de AEX-koers met kleine vertraging!
Downloadknop
Introductie
Het programma ckAEX is bedoeld om in een hoekje van het scherm te staan en het verloop van de AEX weer te geven met zo weinig mogelijk vertraging.

Beschrijving
Als u ckAEX opstart, dan verschijnt het hoofdvenster:
Hoofdvenster
De kleur van het woord "AEX" of "IEX" geeft aan of de koers hoger, gelijk of lager is dan de vorige slotkoers.
De kleur van de AEX-koers (548,34) geeft aan of de getoonde koers hoger (groen), gelijk (blauw) of lager (rood) is dan de laatst gedownloade koers. Is de kleur van de koers zwart, dan is er geen vorige koers bekend.

Klikken op het vraagteken toont het informatievenster.
Rechts van het vraagteken wordt aangegeven of de huidige koers zich: Deze limieten kunt u instellen in het Instellingenvenster.
Rechtsklikken op het hoofdvenster toont het menu:
Menu
Als u hier kiest voor "Altijd op voorgrond" dan verdwijnt de grafiek maar de smalle strook met gegevens blijft altijd zichtbaar:
Voorgrondvenster

Kiest u voor "Instellingen...", dan verschijnt het Instellingenvenster:
Instellingenvenster
Besluit
Het programma ckAEX wordt gratis ter beschikking gesteld. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van eventuele updates, die u steeds gratis kunt downloaden.
Heeft u opmerkingen, laat dat even weten via een e-mailtje. Deel het programma uit onder uw vrienden en kennissen!
Zegt het voort! Zegt het voort!

Downloaden
Download het programma ckAEX nu. Het programma is gratis. U kunt het programma zonder risico proberen; het kan eenvoudig weer van uw computer worden verwijderd ("Start | Instellingen | Configuratiescherm | Software", scroll naar ckAEX en klik op de Toevoegen/Verwijderen-knop).

Download het programma als volgt:

Hoe te downloaden en installeren